تماس با ما

همدان ،شهرستان اسدآباد، بلوار راه کربلا ،ساختمان بیمارستان امیر المومنین قدیم، معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

Loading