سرپرست اداره کتب و انتشارات

خانم دکتر نلدیا صنیعی

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : nadiasaniee@yahoo.com

Loading